Blogg

NAV og korte oppdrag hos Statens vegvesen

I den siste tiden så har jeg blitt hentet inn til ett par korte oppdrag hos Statens vegvesen igjen, på grunn av samling og sykdom. Jeg ble først hentet inn den 26 januar, til opprinnelig den 4 februar, men det ble forlenget til den 9 februar på bakgrunn av periodene for meldekort, slik at jeg ville tapt penger hvis jeg skulle jobbet til den 4. Bare noen få dager etter dette ble jeg kontaktet igjen av Manpower på vegne av Vegvesenet, på nytt var det sykdom og de var avhengige av hjelp og jeg var der i fem arbeidsdager.

NAV er litt selvmotsigende til tider, de forteller at det skal lønne seg å arbeide. For at jeg skal gå i null må jeg jobbe i fire dager, men så kommer transport inn i bildet, da er jeg nødt til å ha fem arbeidsdager, eller 37,5 timer for å ikke tape på å ta korte oppdrag. I løpet av en meldeperiode kan jeg arbeide i 13 timer, uten å tape pengene for resten av den perioden. Jobber jeg mer enn 13 timer så mister jeg altså hele utbetalingen for to kalenderuker. Jeg var ikke klar over dette tidligere, det har heller ikke kommet godt frem i papirene fra NAV annet enn at normal arbeidstid per uke er 13 timer, som nå altså må deles på to. Hvorfor kan de ikke skrive i klartekst at man ikke kan jobbe så, så mye uten å miste utbetalingene?

Det første engasjementet hos Vegvesenet gikk over to perioder, med fire dager i hver periode opprinnelig, om det ikke hadde blitt noe mer enn dette så ville jeg faktisk tapt penger på å arbeide. To ukekort med tog fra Drammen og overgang til sone 1 i Oslo koster til sammen 1,524,-. Det var flere som var syke i dagene etter de hadde hatt samling så det var for lite folk til å betjene support, de reagerte også på hvordan ting med NAV ble, så jeg fikk forlenget tre dager på bakgrunn av dette. Det gjorde at jeg heldigvis gikk i pluss for det oppdraget.

Det andre engasjementet som jeg ble forespurt på var opprinnelig for fire dager, men jeg måtte spørre om en ekstra dag for at jeg skulle kunne stille opp uten å tape på det og det gikk heldigvis fint. Jeg syntes regelverket til NAV slår veldig feil ut i en del tilfeller, oppdragsgiveren min er jo også en IA-bedrift, det burde også spille inn når det gjelder sånt i mine øyne.

Men igjen så er jeg på jobbjakt, det har vært litt stille etter jeg ble ferdig i oktober, men jeg gir ikke opp! Jeg vet jeg har kompetansen og erfaringen til de aller fleste 1 linje support innenfor IT etter mye arbeid hos SVV. Hvor mange steder er det over 500 applikasjoner man har support for, med 8000 interne og 4000 eksterne brukere? Det er ikke mange steder. En normal dag har flest generelle henvendelser med glemte passord, låste brukere og enklere ting, men det er også en del tilfeller med større problemer i tyngre programvare som man må hjelpe til med. Det er ingen der som kan alt om alt, ikke jeg heller, men kombinert er det ett godt team som løser det aller meste. I løpet av min fartstid i SVV har jeg en løsningsgrad på litt over 86%, med tanke på allsidigheten syntes jeg det er veldig bra.

One Comment

 • AspergerPosten

  Hei,

  Jeg har lest noen av dine jobbjakt-poster. Håper at du snart finner arbeid og får utnyttet dine evner på en måte som gir verdi både for deg og din arbeidsgiver.

  Jeg har vært i din situasjon flere ganger og skjønner at du er frustrert og føler et behov for å gi uttrykk for denne frustrasjonen.

  Men jeg anbefaler at du utøver noe selvsensur når du skriver om jobbsøk, arbeidsgivere, bemanningsbyråer osv. Det er en gylden regel at man aldri under noen omstendighet skal snakke negativt om tidligere arbeids- eller oppdragsgivere, selv ikke når man har rett i det man sier og kan bevise det. (Jeg fikk nylig bekreftet dette av en person med ansvar for ansettelser. En kandidat med gode kvalifikasjoner hadde snakket negativt om en tidligere arbeidsgiver i et intervju… bare av den grunn var han automatisk uaktuell for stillingen.)

  Noe av det du skriver kan oppfattes som klaging/negativ innstilling. Jeg ser at du ikke er ensidig negativ, men drøfter dine utfordringer fra ulike perspektiver. Men jeg tror at potensielle arbeidsgivere har liten tålmodighet med negativitet, og det er fare for at de negative sidene fullstendig overskygger de nyanserende delene av dine bloggposter…

  For oss aspergere er det antakelig enda viktigere å være bevisst på hvordan vi uttrykker oss i en jobbsøk-situasjon enn det er for nevrotypiske personer. Jeg anbefaler å gjøre research for å finne ut hva som funker og hva som ikke funker. Vær pragmatisk. Gjør en grundig kompetansekartlegging, les deg opp på råd som rekrutterere og andre spesialister gir om jobbsøking, osv.

  Sjekk ut bloggen til Penelope Trunk. Hun har asperger syndrom og har en variert karriere bak seg, blant annet som rekrutterer http://blog.penelopetrunk.com/asperger-syndrome/

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *